Flying Surface

Flying Surface autorstwa Jean’a Nouvel’a – Światło jako forma promieniowania elektromagnetycznego porusza się w przestrzeni bez pomocy jakiegokolwiek przewodnika. Staje się widoczne dopiero wtedy, gdy natrafi na obiekt, od którego może się odbić. Instalacja Flying Surface to wynik uchwycenia światła odbijającego się od uno- szącej się w powietrzu płaszczyzny. Ma ona tutaj kształt prostokąta i daje niezwykłą jednorodność światła. Aby uchwycić poezję tego niezwykłego rozwiązania, użyto do konstrukcji zupełnie nowych materiałów, zapewniających równomierność i wysoką jakość trans- misji. Instalację cechują wyważone proporcje i prostota.

Przykład zastosowania