Panel przyłóżkowy BHU Linemed W1

Wyrób jest wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, który posiada system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485. Ponadto produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywie 93/42/EWG. W Polsce wyrób spełnia wymagania określone w USTAWIE Z DNIA 20 MAJA 2010 r. o WYROBACH MEDYCZNYCH, jest zgłoszony i zarejestrowany w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH. Oprawa rekomendowana do użycia w sektorze medycznym, przeznaczona do instalacji w salach szpitalnych.

Przykład zastosowania